Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

 1. Rekisterinpitäjä

Onkimania
Auvilanperä 3 B7
40740 Jyväskylä

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 
0400257556
onkimania@gmail.com

 1. Rekisteröidyt 
  Onkimanian asiakkaat
 2. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 
  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 
  Yhteystiedot 
  • nimi 
  • osoite 
  • sähköposti 
  • puhelinnumero 

Asiakastiedot 
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Säilytämme henkilötietojasi:

- verkkokaupassa viiden vuoden ajan

- sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan

- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

 1. Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on seuraavat oikeudet:

- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

- oikeus tietojen oikaisemiseen

- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

- oikeus vastustaa käsittelyä

- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeuksiin liittyvät yhteydenotot vain kirjallisesti osoitteeseen onkimania@gmail.com

 1. Säännönmukaiset tietolähteet 
  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja muuten tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 2. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Onkimanian ulkopuolelle.  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän omiin suoramarkkinointirekistereihin, jollei rekisteröity ole sitä kieltänyt. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 3. Henkilötietojen käsittelijät 
  Henkilötietojasi vastaanottavat:

- yrityksemme ja sen työntekijät

- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

- IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme